Home   |  Modul   |  Áramkör
 - Raktáron tartott tipus (rendelhetõ azonnal ha éppen nem fogyott ki).
    Egyéb tipusokat várhatóan egy-két hetes határidõvel tudom kiszolgálni.
  Nyomtatott áramköri lapok javítása                   www.elektrolight.hu                                                2006.12
1.  Szerszámok, anyagok elõkészítése:
Hegyes csõrû elektronikai csípõfogó, 
Müszerész csipesz 
Ónszippantó , Forrasztóón
Forrasztópáka
Müanyag szénszálas kefe
IC foglalat, Tartalék IC
2.  IC lábak tövének átcsípése:
A Hegyes csõrû elektronikai csípõfogót meredeken tartva beilleszted  
a hibás IC lábai közé felülrõl, és a lábtöveket óvatosan, hogy más 
alkatrész meg ne sérüljön egyesével elcsípkeded. A képen a felsõ sor 
már elcsípve van. Mindig arra az oldalra fordítsd a fogó elejét amelyik
oldalon a lábak vannak. 
3.  A IC lábak kibillentése 
Hegyes csõrû csípõfogóval amikor elcsiped a lábtövet , egy kis laza
billentéssel a lábat is el tudod kissé távolítani az IC testtõl. 
A nyillal jelölt helyen az elsõ elcsípett és kissé kibillentett láb látható.
4. IC test kicsípése :
A müveletet az összes lábra el kell végezni.
A képen egy hibásan kicsipett láb látható.
Nagyítóval szemrevételezd a lábakat, és az elégtelen kicsípést 
meg kell ismételni. A csípõfogó fejének vékonynak, erõsnek, 
és a pofáknak élesnek kell lennie a hibátlan kicsípéshez. 
5.  IC test kiemelése:
A lábak sikeres kicsípése után az IC test a csipesszel könnyedén 
kiemelhetõ a lábak közül.  A hibás IC-t  átmenetileg egy kinevezett
dobozba helyezd! 
Ezt a hulladék dobozt nem szabad a háztartási  szemétbe dobni !!  
Ha megtelt hibás alkatrészekkel akkor az elektronikai 
hulladék gyüjtéssel és feldolgozással foglalkozó céghez kell eljuttatni! 
6. IC lábak és a fólia ellenõrzése:
Ellenõrizd a nyákot és az IC környzetét.  Eddig nem láttál alá az 
IC-nek,  most megteheted. Lehet hogy a hibás müködés okára 
is fény derülhet a szemrevételezéssel.
7. IC lábak kiforrasztása:
Az IC lábakat egyenként forraszd ki! A csipesszel megfogsz egy kicsípett
lábat felül az élénél. Ehhez legjobb ha görbe csipeszt használsz, azzal 
könnyebben hozzáférsz a lábakhoz, és a pofája lehetõleg recés legyen 
igy nem csúszik le a lábról. Forrasztópákával rövid ideig melegítsd meg 
az IC láb tövét és a csipeszre húzó erõt adva emeld ki a helyérõl a lábat.
Ezt elõtte egy értéktelen panelen is gyakorolhatod.
8. IC forrszemek ellenõrzése:
Ha az összes lábat kiemelted, fordítsd át a panelt és ellenõrizd le,
nem maradt e benn a furatokban letörött láb. A mûvelet másik kényes
pontja az, ha a láb vastag és a furat passzos, akkor könnyen kihúzhatod 
a furatgalvánt, ami elektromos kapcsolatot létesít a két áramköri 
oldal között. Ez komoly probléma, nem kívánt szakadást okoz, és 
nehéz utólag orvosolni. A nyák leégést a túlságosan meleg páka okozza.
9. Forrszemek átforrasztása és feltöltése:
A hibátlan forrszemekbõl mielõtt kiszippantanánk az ónt, ajánlatos
feltölteni. Ennek két haszna is van. Elõször is a gépi forrasztás néha
magasabb olvadáspontú és kevésbé folyós ónnal történik. A maradék
folyasztószert a gyártáskor lemossák. A feltöltéssel alacsonyabb 
olvadáspontú folyósabb ónt és folyasztószert is juttattsz a furatba. 
A képen jelölt helyen jól látható: az ón púpos és fényes. 
10. IC forrszem kiszippantása:
A kimagasodó óncsepphez könnyebben odaférsz mindkét szerszámmal.
Az ónszippantón a gombot nyomd be, és a hegyet helyezd a forrszem
fölé kissé oldalra billentve, hogy a hegyes pákával is a másik oldalról 
odaférve átmelegíthetsd a furatban az ónt. Ne nyomd rá az ónszippantó 
hegyet és ne érintsd a páka hegyéhez. Abban a pillanatban amikor 
olvadt az ón nyomd meg a gombot, és a rugó felugró hatására 
beszippantja a hegy az olvadt ónt.
11. IC forrszem ellenõrzése:
Az összes kiszippantása után a felületet ellenörizni kell. A félig sikerült 
furatokat újra töltsd fel ónnal. A feltöltött lábakon a szippantás müveletét
megismételheted. Hiba lehet a páka elégtelen , vagy túl magas 
hõmérséklete. Vagy bennmarad az ón, vagy leégeti a fóliát is a páka.
Helyes beállítással és gyakorlással elérhetõ, hogy a kiforrasztás mûvelete
a furaton sokszor megismételhetõ, mielõtt a fólia leválna.
12. Furatok tisztítása:
Az elõzõ ábrán a pirossal jelölt területen jól látható hogy, a
szippantáskor az ón szóródhat a felületen. Szerencsére a védõlakk és 
az ón csak lazán tapad egymásra. Ezek a szennyezõdések szénszálas
 kefével könnyen letisztíthatók. Sima mûanyagszálas kefe elektro-
sztatikusan feltöltõdhet és az áramköröket tönkreteheti. Esetleg még
 rézszálas kefét használhatsz, de óvatosan mert lekarcolja a lakkot is.
13. Kiforrasztás ellenõrése:
Sikeres kiforrasztás után estleg még akohollal lemoshatod az egyéb 
nemkívánt szennyezõdéseket. Ha kész, a fény felé emelve az áramköri
lapot úgy, hogy az átvilágítsa, láthatod hogy a nyák nem repedt meg,
 nem sérültek a forrszemek, és a furatok tökéletesen tiszták.  Ha ez nem 
teljesen igy van , akkor korrigálni kell, vagy számítani arra, hogy
a beforrasztás után a hiányokat vezetékkel ki kell pótolni.
14. Felsõ oldal ellenõrzése:
Sok kellemetlenséget elõzhetsz meg a felsõ oldal megtisztításával
és ellenõrzésével. Ajánlatos a környezõ alkatrészeket is szemrevételezni!
Nézz alájuk is, nincs e valami szenyezõdés vagy vezeték sörte beszorulva.
Sûrûn szerelt lapoknál, ha gyanu merül fel , ajánlatos  a szomszédos
apróbb alkatrészt is kicserélni. Ezt ilyenkor könnyebben megteheted.
Az ábrán láthatod az eredményt, tiszta, jól  kivehetõ vonalvezetés.
15. IC pótlása:
Ezek után az ict gyorsan behelyezheted és egyszerûen beforraszthatod. 
Normál esetben nyerõ lehet, de bonyolultabb hiba esetén mégis
valószinû, hogy a ic ujra tönkremegy. Várhatóan elég nehéz lesz megint 
ki és beforrasztani. Ezért ajánlom inkább foglalatot rakj a helyére 
és az uj IC-t abba helyezd el. Vigyázz a beépítési irányra ( ezt egy kis 
bemélyedés jelzi a foglalaton) sok bosszúságot elõzhetsz meg !
16. IC vagy foglalat beforrasztása:
Hegyes pákával melegítve vékony ónt nyomj a lábakhoz, és várd meg 
hogy az ón tejesen belefolyik. Ezt a müveletet lehetõleg lábanként 
5 - 8 másodpercen belül fejezd be, mert az ujraforrasztott forrszemek
nem bírják sokáig a forrasztgatást. A ónpötty a lábon ne legyen nagyon
lapos  ( hiányos ) , de ne legyen nagyon kövér se. A felületnek a 
forrasztás után is fényesnek kell lennie. A túlmelegített ón felülete
 töredezett, szürke, ez késõbb újabb hibákhoz vezethet. 
17. IC lábak behajlítása:
A gyárból kikerült új IC-k lába a gépi berakás végett kissé szétáll.
A berakás elõtt ezt össze kell hajtani. Megteheted speciálisan 
erre a célra készített szerszámmal, de ennek hiányában kézzel is. 
A 2 jelnél látható módon fogd meg az IC-t és nyomd az asztallap 
szélének a lábak tövét, míg a lábak 90 fokosra be nem hajlanak.
A mûveletet mindkét oldalra ismételd meg.
18. IC behelyezése:
Illesztd az IC-t a furatokhoz. Meg kell nézned, hogy a jelölések 
( az ic iránya ) egyezik e az eredeti iránnyal. A lábak a furatokba 
beillenek e?  Ha nem csipesszel igazíts rajtuk. Ha stimmel, akkor 
egy határozott nyomással ütközésig mozgatsd az IC-t a helyére.
Kitartó gyakorlást és sok sikert az itt vázolt mûveletekhez!

  Nyomtatott áramköri lapok javítása                   www.elektrolight.hu                                                2006.12
www.Elektrolight.hu